บริการทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ UTP (Test Report)

     บริษัทและผู้ติดตั้งสาย LAN หลายแห่งเลือกใช้วิธีการทดสอบด้วย LED ซึ่งไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากการทดสอบด้วย LED ครอบคลุมเฉพาะความต่อเนื่อง (Continuity), การเข้าหัวสาย (Wire Map) และการขาดหรือซ็อตของสาย LAN เท่านั้น แต่ไม่สามารถบอกถึงระยะขาดหรือซ็อตของสาย LAN ได้ อีกทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าสาย LAN ที่ทำการติดตั้งสามารถที่จะรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบใดได้บ้าง เช่น 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-TX
     นอกจากนี้ ในกรณีที่สาย LAN ที่ติดตั้งมีปัญหาอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของตัวสาย LAN เอง ไม่ว่าจะเป็น สายไม่มีคุณภาพ, สายมีความยาวมากเกินไปจนก่อให้เกิดการลดทอนของสัญญาณ (Insertion Loss), การดึงสายด้วยแรงดึงมากเกินไป หรือการต่อสายที่ไม่ถูกวิธี เช่น การนำสายมาต่อกันเหมือนสายไฟฟ้า เหล่านี้ การทดสอบด้วย LED ก็จะไม่สามารถตรวจจับได้อีกด้วย
     เพราะฉะนั้น การ Qualification สาย LAN จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะตรวจสอบระบบสายสัญญาณที่ทำการติดตั้งว่าสามารถรองรับความเร็วระบบเครือข่ายแบบใดได้บ้างทั้งยังช่วยระบุถึงสาเหตุของปัญหาในกรณีที่สาย LAN ไม่สามารถรองรับความเร็วของระบบเครือข่ายได้ตามที่กำหนด เช่น Signal Loss, Return Loss, NEXT รวมไปถึงคู่สายและระยะที่เป็นปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังออกรายงานผลการทดสอบให้กับทางผู้ว่าจ้างได้อีกด้วย

             บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสายสัญญาณ ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Fluke DSX-600 สามารถทดสอบสายสัญญาณได้ ตั้งแต่ CAT5e, CAT6, CAT6A จนถึง CAT7 โดยเครื่องมือทดสอบรุ่นนี้ รองรับพารามิเตอร์การทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/TIA, ISO/IEC ผ่าน TOR ของทุกๆ หน่วยงานราชการ
ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับผลการทดสอบที่แมนยำ และมีมาตรฐานที่สุด

  • สามารถทดสอบสายสัญญาณที่ติดตั้ง โดยการรองรับความเร็ว 10/100/1G ได้
  • แสดงสาเหตุที่เกิดจากประสิทธิภาพของสายเคเบิลได้
  • รองรับการทดสอบสาย LAN Coaxial และโทรศัพท์
  • สมารถตรวจสอบความยาวสาย ระยะขาดและระยะซ็อตของสายได้
  • บันทึกรายงานได้มากกว่า 250 รายงาน

 

ทำไมต้องทดสอบและรับรองคุณภาพสาย LAN

สาย LAN ที่ทำการติดตั้งแล้วไม่ได้มาตรฐาน ก็เปรียบเสมือนกับการสร้างถนนที่ไม่สามารถรองรับรถที่ต้องบรรทุกน้ำหนักมากๆ หรือรถที่ต้องการวิ่งด้วยความเร็วสูงๆ ได้ ในเรื่องของระบบเครือข่ายนั้น การติดตั้งสาย LAN ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อที่ความเร็วระดับ 1000Base-Tx ได้, เกิดปัญหา Retransmit, CRC Error ขึ้นในระบบ, ปัญหาการเชื่อมต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง, หรือ PoE Switch ไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น

ดังนั้น หลังการติดตั้งสาย LAN ใหม่ หรือแม้แต่สาย LAN ที่มีการติดตั้งใช้งานแล้ว สาย LAN เหล่านั้นควรได้รับการทดสอบและตรวจรับรองคุณภาพ (Certify) เพื่อเป็นหลักประกันระบบ LAN และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สายเคเบิล, Outlet, Patch Panel มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน รวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ทำการติดตั้งระบบสาย LAN เช่น การต่อสาย, การคลายเกลียวบริเวณ Outlet หรือ Patch Panel ที่มากเกิน, การดึงสายด้วยแรงดึงมากเกินไป, การติดตั้งสายที่มีความยาวมากกว่าที่มาตรฐานกำหนด เป็นต้น ซึ่งผลการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด สามารถทำรายงานผลการทดสอบว่าผ่านตามมาตรฐาน TIA, ISO หรือแอปพลิเคชันที่ระบุให้ทดสอบหรือไม่

มาตรฐานสายแลน LAN

สายแลน  UTP CAT5e เป็นสายทองแดงที่มี ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gpbs

สายแลน  UTP CAT6 เป็นสายทองแดงที่มี ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs

สายแลน  UTP CAT6A  เป็นสายทองแดงที่ชิลด์ (Shild) ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs

ตัวอย่างผลการทดสอบ

ตัวอย่างผลการทดสอบผ่าน

Wire Map สายถูกต้องผ่านมาตรฐาน

ตัวอย่างผลการทดสอบไม่ผ่าน

Wire Map สายไม่ถูกต้องผ่านมาตรฐาน

ตัวอย่าง รายงาน Report ผลการทดสอบสาย LAN UTP  Test

เอกสารตัวอย่างผลการทดสอบผ่าน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เอกสารตัวอย่างผลการทดสอบไม่ผ่าน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

ทดสอบสาย UTP CAT5e CAT6 สำหรับใช้งานปกติ (จุดเต้ารับตามผนัง หรือเฟอร์นิเจอร์)

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 – 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 5,500 บาท
50 – 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 110 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

ทดสอบสาย UTP CAT6A

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 – 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,500 บาท
50 – 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 150 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

ทดสอบสาย UTP สำหรับ CCTV, Access Point หรือโครงข่าย Wifi ระบบ AIS, DTAC, TRUE

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 – 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 7,500 บาท
50 – 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 150 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

ทดสอบสาย UTP CAT8

จุดทดสอบ อัตราค่าบริการ
1 – 50 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน 12,500 บาท
50 – 100 จุด ทดสอบภายใน 1 วัน จุดละ 250 บาท
100 จุดขึ้นไป ขอราคาพิเศษ

*** ความสูงมาตรฐานในการทดสอบ WIFI คือ 2.8 – 3.5 เมตร กรณีสูงกว่า 3.5 เมตร ให้คิดค่าความเสี่ยง และ ค่าเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพิ่ม ***

เงื่อนไขการให้บริการทดสอบสาย UTP ด้วยเครื่อง Fluke DTX-600 (คลิกดูรายละเอียด)

ขอใบเสนอราคาได้ ที่ 081 6700050, 099 0242828

คุณ ประสงค์ Email. nanolinkk@gmail.com